Winkelmandje

          999-00-7114-673-1           ABC-toetsen

999-00-7114-673-1           999-00-7114-673-1           ABC-toetsen

€ 75,00

Voorafbestellen (Pre-order)

ABC-toetsen

Achtergrond

De ABC-toets rekenen is oorspronkelijk ontwikkeld voor cursisten van de opleiding Remedial Teaching VO (RTVO) aan de Hogeschool Utrecht om zicht te krijgen op de rekenvaardigheid en eventuele rekenproblemen van leerlingen bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs. De toets was daarmee ook bedoeld om de kloof tussen rekenen/wiskunde in het primair en het voortgezet onderwijs te dichten. De toets is in 2008 door Inspectie van het Onderwijs gebruikt voor inventarisatie van de rekenvaardigheid van ongeveer 2000 leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. 
De papieren versie is in 2020 vernieuwd, gedigitaliseerd en opnieuw gevalideerd. Het doel van de toets is om leerlingen vanaf de start in het eerste leerjaar goed in beeld te hebben. Zoals bekend stromen leerlingen vanuit het basisonderwijs op verschillende niveaus uit, maar leerlingen kunnen daarbinnen ook rekenproblemen hebben ontwikkeld. De eindtoets basisonderwijs (doorstroomtoets vanaf schooljaar 2023-2024) en de algemene indicaties van de referentieniveaus 1F en 1S bieden inhoudelijk te weinig informatie om zicht te krijgen op de werkelijke rekenvaardigheid van de leerlingen. De ABC-toets biedt die informatie wel. Dat maakt het mogelijk voor mentoren en rekendocenten om het rekenonderwijs goed te kunnen afstemmen op alle leerlingen.

Twee toetsen

Er is een ABC-toets op 1F niveau en er is een 1S toets voor leerlingen waarvan verwacht mag worden dat zij meer aankunnen. De toetsen zijn in 2020 gevalideerd aan de cito-scores van leerlingen in groep 7 en 8.
Beide toetsen bestaan uit drie blokken:
- Blok A toetst het domein getallen en bewerkingen
- Blok B toetst het domein verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten
- Blok C toetst het domein meten, tijd en ruimtelijk inzicht.
Elk blok heeft tien opgaven. Elke opgave staat voor een specifieke categorie binnen de genoemde domeinen, bijvoorbeeld procenten in blok B. Daardoor kunt u snel zien welke categorieën binnen die domeinen worden beheerst en welke niet. Als een leerling uitvalt op blok A (score <5) dan is direct extra ondersteuning gewenst. Navraag bij het basisonderwijs naar mogelijke rekenproblemen en ondersteuning daarbij, wordt aanbevolen. Extra ondersteuning op de blokken B en C kan worden afgestemd op de methodes die in het vo worden gebruikt.
De afnametijd van de toets is maximaal 50 minuten en kan daardoor tijdens één lesuur worden afgenomen. Direct na de afname van de toets zijn de resultaten voor de docent beschikbaar in het volgsysteem. 

Uitproberen

Docenten kunnen via licenties@intraquest.nl een proeftoets aanvragen.

Bestellen

De ABC-toetsen kunnen worden aangeschaft in pakketten van 30 afnames (plus een test). Voor meer dan 100 afnames kan worden gekozen voor onbeperkte toegang tot afnames met een afrekening per 6 maanden. Voor deze werkwijze geldt een korting van 20% en komt u uit op € 2,00 per afgenomen toets.
Voor informatie over bestellen kunt u contact opnemen met licenties@intraquest.nl of bellen met 030-3031063
Voor inhoudelijke informatie kunt u mailen naar mieke.vangroenestijn@kpnmail.nl of bellen met 06-53318477.